EVEREST reality.sk s.r.o. Byty - Domy - Pozemky
EVEREST reality.sk s.r.o. Predaj - Kúpa - Prenájom
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
-
  €
-
m2

Služby obľúbenej realitky


Sme Váš zodpovedný partner pri sprostredkovaní predaja , prenájmu a kúpy nehnuteľností. Naši realitní poradcovia sa riadia ETICKÝM KÓDEXOM realitného poradcu. Naše činnosti a aktivity, služby a servis spojené s budúcimi prevodmi vlastníckych práv k nehnuteľnostiam posúvame na absolútny vrchol realitnej služby s poistnou ochranou zodpovednosti za škodu. Kupujete si náš čas, ktorý efektívne využívame sprostredkovaním informácií a aktivitami pri realitnom obchode.
 

Poradenstvo


• odhad trhovej ceny a stanovenie optimálnej ceny nehnuteľnosti
• poradenstvo o rizikách z predaja alebo kúpy nehnuteľnosti
• konzultácie osobné a telefonické
• posúdenie a odstránenie právnych nedostatkov
• daňové poradenstvo s aktuálnymi legislatívnymi zmenami
 

Právna ochrana


Právne služby patria medzi najdôležitejšiu zložku realitnej činnosti, preto právne poradenstvo a právny servis zabezpečujeme zmluvnou advokátskou kanceláriou so skúsenosťami s prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. 

• zmluvy o budúcej zmluve
• kúpne zmluvy s autorizáciou advokáta
• nájomné zmluvy
• dohody o úschove časti kúpnej ceny
• zmluvy o pôžičkách
• zriaďovanie vecného bremena
• notárska úschova finančných prostriedkov
• právna asistencia a poradenstvo
 

Administratívne služby


• vypracovanie podkladov k prepisu médií
• vypracovanie protokolov o odovzdaní
• podklady pre ponuky na kúpu pre ministerstvá
• príprava písomností a žiadostí pre lokálne autority
• vyplňovanie tlačív – daňové priznania, vznik, zánik daňovej povinnosti
 

Obchodné služby


• vyhľadávanie klientov a nehnuteľností
• eliminácia rizík pri predaji a prenájme
• zastupovanie pred katastrálnym úradom
• sprostredkovanie služieb pri predaji alebo kúpe
 

Reklamné služby


• internetové stránky
• realitné servery
• plachty, billboardy, vitríny, výlohy
• tlačená letáková reklama
 

Geodetické služby


Služby autorizovaného geodeta so znalosťou operátu katastra nehnuteľností s dlhoročnou praxou na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci.

• vyhotovenie geometrických plánov
• zameranie stavebných objektov
• oddelenie pozemkov a nehnuteľností
• vytyčovacie práce a vytýčenie hraníc pozemkov a objektov
 

Služby súdneho znalca


Služby autorizovaných súdnych znalcov z odborov stavebníctvo a poľnohospodárstvo s dlhoročnou praxou. Vyhotovenie znaleckých posudkov do 2 dní od zadania objednávky.